Podziękowania

PRZYJACIELE PRZEDSZKOLANie wszyscy ludzie myślą tylko o sobie...              

     Dziękujemy wszystkim przyjaciołom przedszkola
     za czułe serce, bezinteresowną pomoc, wsparcie,
     podarowanie różnych pomocy, materiałów,zabawek,
     zaangażowanie w życie naszego przedszkola,
     a przede wszystkim za pamięć,
     która pozwala z wiarą patrzeć w przyszłość
     i uwierzyć w drugiego człowieka.

 

                                               Następujące osoby zasługują na szczególne podziękowania:
                                               ♥ Podziękowania dla P. R. Kisielewskiej z gr. VI za zakup upominków na dzieci na dzień chłopaka

 

                                                ♥Podziękowania dla P. M. Bartczak z gr. VI za zakup upominków urodzinowych

   

                                              ♥ Podziękowania dla P.W. Chudzik z gr. VI  za podarowanie dla grupy głośników