Podziękowania

PRZYJACIELE PRZEDSZKOLANie wszyscy ludzie myślą tylko o sobie...              

     Dziękujemy wszystkim przyjaciołom przedszkola
     za czułe serce, bezinteresowną pomoc, wsparcie,
     podarowanie różnych pomocy, materiałów,zabawek,
     zaangażowanie w życie naszego przedszkola,
     a przede wszystkim za pamięć,
     która pozwala z wiarą patrzeć w przyszłość
     i uwierzyć w drugiego człowieka.

 

                                            Następujące osoby zasługują na szczególne podziękowania:
                                            ♥Serdeczne podziękowania dla p. Prorok z grupy Tygryski za zorganizowanie stelaży do dekoracji okolicznościowych. 
                                           ♥Serdeczne podziękowania za włączenie się rodziców w przygotowanie poczęstunku na uroczystość Dnia Babci i Dziadka w grupie " Tygrysków":
                                           p. Łopacińskiej; p. Rogalskiej; p. Chruściel; p. Prorok; p. Michalak; p. Wasiak; p. Zawadzkiej; p. Adamczyk; p. Michalskiej; p. Bartczak; p. Matusiak.
                                          ♥ Podziękowanie za ufundowanie poczęstunku, jak również pomoc w przygotowaniu strojów na uroczystość Dnia Babci i Dziadka dnia 25.01.2018 roku :
                                          p. Andrzejczak, p. Reszka, p. Krysztofiak, p.Ochal, p. Tracz, p. Urbańskiej, p. Błaszczyk, p. Klauze.
                                        ♥Dla Pań z grupy III Prosiaczki za przygotowanie poczęstunku na uroczystość Dnia Babci i Dziadka:Wioletta Chudzik,Justyna Marciniak,Renata Kisielewska,Sasanka Jopkiewicz,Natalia Królewiak,Justyna Łęgocka,Monika Molęda

 

                                     ♥Dla Pań z grupy III Prosiaczki za przygotowanie wspaniałego poczęstunku na uroczystość wigilijną : Patrycja Michnowska,Wioletta Chudzik,Natalia Królewiak,Katarzyna Sobczak,Sasanka Jopkiewicz,Anna Czekalska,Magdalena Wójcik,Justyna Marciniak,Alina Kmieciak
                                  ♥ Dla Państwa Marioli i Piotra Chruściel za ofiarowanie płyt dla wszystkich dzieci z nagraniem spotkania bożonarodzeniowego.
                                   ♥ Dla Pani Danuty Wymysłowskiej za zorganizowanie materiału i uszycie spodni dla chłopców na występy.
                           ♥ Serdeczne podziękowania dla rodziców za przyniesienie smakołyków na Jasełka w grupie Tygrysków: p. Danucie Wymysłowskiej, p. Michalinie Wasiak, p. Renacie Michalak, p. Grażynie Czaplińskiej, p. Agnieszce Michalskiej, p. Ewie Mróz, p. Ewie Zawadzkiej, p. Marioli Chruściel, p. Patrycji Adamczyk, p. Joannie Matusiak.
 1. ♥ Dla Pana Tomasza Michalaka z grupy Tygrysków za zorganizowanie materiałów papierniczych;
 2. ♥ Dla Pana Piotra Chruściela za uwiecznienie na fotografii występu Tygrysków na Kiermaszu Świątecznym;
 3. ♥  Ogromne podziękowania za bezinteresowną pomoc, poświęcony czas  w działaniach na rzecz grupy Kubusiów dla:
 4. Państwa Kurowskich, Pani Renacie Ochal, Pani Monice Andrzejczak, Pani Julii Klauze, Pani Monice Olejnik, Małgorzacie Stelmaszewskiej, Państwu Monice i Jarosławowi Tracz, Państwu Annie i Sławomirowi Urbańskim, Pani Agnieszce Wyrzykowskiej, Pani Małgorzacie Błaszczyk
 5. ♥ Serdeczne podziękowania dla mam dzieci z grupy "Sowy" za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu poczęstunku z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dziękujemy Pani Dominice Dudkiewicz, Iwonie Wieczorek, Ewelinie Czaplińskiej, Elżbiecie Pawlak, Magdalenie Okuszko!!!
 6. ♥Serdeczne podziękowania dla Państwa Kurowskich za ofiarowanie drukarki na rzecz grupy Kubusiów :)
 7. ♥Gorące podziękowania dla Pani Nakwaskiej za przygotowanie dla dzieci elementów strojów do występu - za chęć, poświęcenie, pełną gotowość do pomocy. Zawsze możemy liczyć na Panią :)