Programy

W roku szkolnym 2018/2019 obowiązują w grupach przedszkolnych, po dopuszczeniu do realizacji przez dyrektora na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji, następujące programy wychowania przedszkolnego:

 • „Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego”. 
 1. PM 3 – 1/2018 – "Zabawy z porami roku” - Anna Tworkowska- Baraniuk;Podręcznikarnia
 2. PM3 – 2/2018 - „Kocham przedszkole"” - Mirosława Pleskot,Agnieszka Straszewska-Mieszek, WSIP;
 3. PM 3 – 3/2018 - "Odkryjmy Montessori raz jeszcze..." A. Albinowska,R. Czekalska, A. Gaj, B. Lauba, J. Matczak, A. Piecusiak,  J. Sosnowska; Wyd. Impuls;

oraz programy własne:

 1. PM 3 – 4/2018 "Mały specjalista od spraw przyrody" - Katarzyna Stokwiszewska, Magdalena Pisera
 2. PM3 – 5/2018 - „Krzyś i Jola idą do przedszkola" - Monika Kałużna
 3. PM 3 – 6/2018 -  "Program wychowawczy Przedszkola Miejskiego Nr 3" - Agnieszka Kubiak
 4. PM3 - 7/2018 - "Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze" - Katarzyna Stokwiszewska

Metody i formy pracy wykorzystywane w codziennej pracy z dzieckiem :

 1. 1. Pedagogika Marii Montessori
 2. 2. Pedagogika zabawy - zabawy i gry integrujące grupę,wyzwalające aktywność
 3. 3. Metoda W. Sherborne - ćwiczenia gimnastyczne pozwalającedzieciom na poznanie swojego ciała i orientację w przestrzeni
 4. 4. Metoda K. Orffa i R. Labana - zabawy polegające na rozwijaniuwrażliwości słuchowej i koordynacji słuchowo - wzrokowo   - ruchowej
 5. 5. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 6. 6. Techniki twórczego myślenia
 7. 7. Elementy metody E. Gruszczyk - Kolczyńskiej
 8. 8. Metoda gimnastyki mózgu zwana kinezjologią edukacyjną

STATUT PRZEDSZKOLA

13-12-2017
domyślna miniaturka newsa, szary prostokąt
STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 W OZORKOWIE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 59). Rozporządzenie Ministra Eduk (...)