Kadra

Naszym atutem jest wykształcona kadra pedagogiczna posiadająca kwalifikacje, rozwijająca aktywność twórczą dziecka oraz wspierająca jego wszechstronny rozwój we współpracy z domem rodzinnym - komunikatywna, otwarta na potrzeby dzieci i rodziców. Nauczycielki posiadają status: 7 nauczycielek dyplomowanych, 3 nauczycielki mianowane, 2 nauczycielki kontraktowe. Nauczycielkom towarzyszy ciągłe poszukiwanie nowych form doskonalenia. Kadra pedagogiczna utożsamia się z kierunkami rozwoju przedszkola, z twórczą adaptacją pedagogiki Marii Montessori, wykorzystaniem technik twórczego myślenia i metod aktywizujących w pracy z dzieckiem, integracji dzieci, promowania placówki, wspomagania rodziny w jej działaniach.

DYREKTOR:
mgr Małgorzata Rajska

NAUCZYCIELKI :
mgr Mirosława Błaszczyk
mgr Anna Gieraga 
mgr Jolanta Kanicka
mgr Bożena Kolasa
mgr Jolanta Kałużna
mgr Agnieszka Kubiak                                                                   
mgr Henryka Gwarczyk
mgr Magdalena Pisera
mgr Katarzyna Stokwiszewska
mgr Monika Kałużna
mgr Bogumiła Żłobińska
mgr Magdalena Bednarska

SPECJALIŚCI:
mgr Anna Kacprzak-logopeda

mgr Dorota Libich-Jażdżewska-psycholog

PRACOWNICY ADMINISTRACJI:
Elżbieta Świderska– główna księgowa,
Małgorzata Stępniak – starszy intendent

PRACOWNICY OBSŁUGI:
Maria Potępa – kucharka
Żaneta Tylke - kucharka

Małgorzata Kraska – pomoc kuchenna
Beata Wiśniewska - pomoc nauczyciela
Grażyna Czaplińska – woźna oddziałowa
Alina Bielawska – woźna oddziałowa
Ewa Bakalarz - woźna oddziałowa
Maja Andrzejczak - woźna oddziałowa
Monika Sobińska - woźna oddziałowa
Agnieszka Soczyńska - woźna oddziałowa
Milena Bartczak - wozna oddziałowa
Grzegorz Czapliński – dozorca