Dzień aktywności

 

I Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze od godz. 6:30 do godz. 9:45

1. Działania edukacyjne dla dzieci z deficytami rozwojowymi
i dla dzieci zdolnych
2. Wspólna zabawa z udziałem nauczyciela oraz zabawy swobodne
według zainteresowań dzieci
3. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe
4. Śniadanie godz. 8.45

II Zajęcia programowe od godz. 9.30 do godz. 11.30

1. Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka,
dostosowane do jego możliwości realizowane według wybranego programu
wychowania przedszkolnego;
-działania zespołowe
-z całą grupą
-praca indywidualna
2. Zabiegi higieniczne
3. Zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe;
-obserwacje przyrodnicze,
-poznawanie najbliższego otoczenia
-wycieczki
4. Czynności samoobsługowe
5. Obiad godz. 11.45 - 12.15

III Poobiedni relaks od godz. 12.15 do godz. 14.30


1. W grupach młodszych i starszych wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik  relaksacyjnych(, poprzez słuchanie literatury, bajek teraupeutycznych, muzyki relaksacyjnej).
2. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, praca indywidualna, zajęcia dodatkowe, spacery, zabawy w ogrodzie.