Dla rodziców

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 Od 1 listopada roku szkolnego 2014/2015 dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola, realizowane są zajęcia z języka obcego nowożytnego, zgodnie z nową podstawą programową.

Zajęcia wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno - ruchowej (śpiew, gra, taniec) jako element podstawy programowej wychowania przedszkolnego, są realizowane w ramach 5 godzinowego nieodpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu.Zajęcia prowadzi p. Marta Bołdowska

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
P
rowadzi p. Anna Kacprzak
ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM
P
rowadzi p.Dorota Libich-Jażdżewska
JĘZYK ANGIELSKI 
Prowadzi p. Marietta Wesołowska,
zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu dla grup dzieci młodszych oraz 2 razy w tygodniu dla grup dzieci starszych, w środy i w piątki.
KONCERTY MUZYCZNE
Spotkania odbywają się 1 raz każdego miesiąca w ciągu roku szkolnego.

zaproszenie do cyklu spotkań

07-04-2019
Zapraszamy do czytania krótkich artykułów dotyczących tego, gdzie w naszym pięknym kraju można zobaczyć ciekawe miejsca, zarówno dla nas dorosłych jak i naszyc (...)

Dyżur wakacyjny

08-02-2019
domyślna miniaturka newsa, szary prostokąt
Przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu w roku 2019 będzie trwała w miesiącu lipcu ( od 01.VII do 31.VI) W miesiącu lipcu dla zapisanych dzieci dyżur pełni Przedszkole Miejskie Nr (...)

OGŁOSZENIE

04-11-2018
domyślna miniaturka newsa, szary prostokąt
OGŁOSZENIE!     Uchwałą Nr 1/2018/2019 Rady Rodziców z dnia 16.10. 2018 roku w sprawie składki na Radę Rodziców ustalono, iż w roku szk. 2018/19 będą zbi (...)

KLAUZULA RODO

24-10-2018
domyślna miniaturka newsa, szary prostokąt
KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W związku z rozpoczęciem obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w skrócie RODO) prze (...)